Szukaj

O mnie

Kilka słów o mnie...

Nazywam się Mateusz Milanowski i jestem psychologiem specjalności psychologii zagrożeń społecznych (psychologia uzależnień) oraz psychologii kryminalistyczno-śledczej (psychologia przemocy i przestępstw). 

 Praktykę psychologiczną zacząłem w 2018 roku, przy czym samodzielną praktykę rozpocząłem w 2020 roku. Mimo to, już od 2013 roku pracowałem w elbląskim stowarzyszeniu niosącym pomoc dysfunkcyjnym rodzinom, gdzie zdobywałem największe doświadczenie przy współpracy z różnymi instytucjami pomocowymi. Zrealizowałem w tym czasie kilka projektów terapeutycznych dla Urzędu Miejskiego w Elblągu, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, polegających na prowadzeniu pomocy psychologicznej i wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. 

 Od 2021 roku prowadzę własne stowarzyszenie kontynuując udzielanie nieodpłatnej pomocy, osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy w formie pracy indywidualnej, jak i grupowej. 

 W swojej praktyce świadczę pomoc psychologiczną dla osób od 14 roku życia w zakresie: 
- uzależnień, 
- współuzależnień, 
- przemocy, 
- DDA - dorosłe dzieci alkoholików, -
 doświadczanego stresu, 
- przeżywanego kryzysu życiowego (osobistego i zawodowego), 
- kryzysów emocjonalnych, 
- kryzysów w związku, 
- zaburzeń nastroju. 

 Swoją pracą koncentruję się na niesieniu długofalowej pomocy polegającej na wprowadzaniu w życiu pozytywnych, oczekiwanych przez klienta zmian. Pomoc realizuję stacjonarnie w gabinecie w Elblągu przy ul. Firleja 23, a dla klientów wymagających pracy zdalnej możliwe są sesje on-line (indywidualne ustalenia). 

 Ponadto świadczę pomoc dla organizacji i przedsiębiorstw w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów oraz konfliktów interpersonalnych. 

UWAGA: Nie prowadzę badań standaryzowanych oraz innych niezbędnych m.in. do wydania pozwolenia na broń palną, czy uprawnień do prowadzenia pojazdów.